Dreamingshewolf's Blog{08/03/2018}   неутешимост

събирам се парченце по парченце

след твойто преминаване поредно

не беше скоро но отломките

от бурята на нашта среща

опустошила неизбродените пътища

все още са запречили душата ми

пробуждайки забравените рани

във бездни неизплакани

 

Реклами


et cetera