Dreamingshewolf's BlogДругата ми половина току-що пристигна. Още замаяна от пътуването се оглежда през очите, които до момента съм ползвала сама. Плахо се разгъва в своята част от тялото, докато разопакова ръчния си багаж. Не е съвсем сигурна какво да прави сега, когато най-после си дойде…

Предупреди ме да очаквам куфарите й… Както и колетите, изостанали по неизвесни перони и летища… А може би и площадки за космически кораби… Или из кабинетите на разноцветни психотерапевти… Не е съвсем сигурна точно откъде е минала през дългото си пътуване насам…

Не е съвсем сигурна. Точно като мен. Тепърва ще се уча как да живея цялостна.

Реклами


et cetera