Dreamingshewolf's Blog{17/02/2015}   чужда болка

‘I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.’
W.B. Yeats

‘стъпвай леко, защото стъпваш по душата ми’, казват очите ти, докато все по-широко разтваряш вратите към болката, която носиш…. чуждата за мен болка… чужда до този момент.

леко, леко, леко…. леко, бавно и на пръсти се движа в пространството на чуждата болка. не правя резки движения. не издишам шумно. цялото ми внимание е в будността… да присъствам. съвсем ново за мен качество.

толкова ми е трудно да споделям тази тоталност. не знам как. за пръв път ми е… и за миг залитам към думите, които спускат воали… пречупвайки чуждата болка под странни ъгли… губя равновесие… после проглеждам отново.

през състраданието… резонирайки с моята болка… чуждата болка отваря нови измерения в сърцето ми.

Реклами


et cetera