Dreamingshewolf's Blog{26/08/2014}   shattered

Действие четвърто:
Ръцете ми кървят, нарязани от хилядите парченца цветно стъкло, разсипани около мен. Късчетата блестят като току-що изровено съкровище. Но върху тях падат големите капки кръв и ме връщат към истината. Ехото от нараняващите му думи кънти из празнотата, резонирайки със сините фрагменти, напомнящи за цвета на очите му… Наситените капки кръв са единственият живот сред мъртвото великолепие на разтрошения стъклен сън.

Действие трето:
Малкото момиченце, което живее в мен, е прегърнало прекрасната цветна играчка, притискайки я до гърдите си. Лъчи светлина пробягват по различните повърхности, пораждайки усещането за случване. Момиченцето се взира в нея, стиснало я с целия копнеж на детството… Реалността, в облика на мъж-момче, протяга ръка към стъклената фигура. Силно разтърсване и пъстротата избухва във феерия от режещи късчета. Цветовете се посипват като първи сняг в краката ми.

Действие второ:
Така съм притиснала проклетото нещо към себе си, че ръцете ми са напълно изтръпнали. Имам чувството, че го държа от вечности. Дори не си спомням как изглежда. Толкова отдавна го стискам, че е останало само усилието да продължавам да го правя. Само още малко, още съвсем малко…. Кого заблуждавам? В това безвремие липсват краища и свършеци. Вече не чувствам нищо. Така ли изглежда бракът отвътре?

Действие първо:
В самотните безкрайности рисувам картини. Образ върху образ наслагвам извиращото от мен, докато измеренията се умножават, придобивайки нови реалности. Оживяла плътност, преливаща от цвят в цвят, искряща в светлината на залезите, пееща тоновете на сърцето ми… Извайвам всяка повърхност с цялата любов, която нося за четиринадесетте си години. Опиянена от чувствата губя представя за време и пространство. Цялата тази красота… Моята идеална връзка.et cetera