Dreamingshewolf's Blog{08/05/2014}   в новото

За първи път съм тук. Непознатото се е надиплило, изпълвайки различните измерения с великолепие. Извира, прелива, танцува, рисува, докосва ме… След миговете на изумление замръзвам. Липсва референтната рамка, в която да се наместя удобно.

Онази част в мен, която държи да контролира всичко, трескаво се оглежда за наръчника с инструкциите. Такъв липсва. Пребърква набързо багажа, с който съм дошла.  Останали са няколко страници от стария наръчник. Разтваря ги с въздишка на облекчение. Разстилат се непознати символи… ааа… китайски?.. арабски?.. някой мъртъв език?

Паниката вече се е просмукала под кожата и започва да играе на стражари и апаши с белите кръвни телца. Оцеляващата част конвулсивно се пресяга към етажерките на паметта и награбва от там заучените от наръчника цитати. Започва да ги изстрелва във всички посоки. Дано успее да задържи на разстояние всичко, докато…

С изумление наблюдавам мини войната, запълнила цялото ми внимание. Поемам дълбоко въздух и издишам. Да. Оглеждам се навън, където животътпростое

 

Реклами


et cetera