Dreamingshewolf's Blog{14/02/2014}   неочаквано

Появата ти в моя живот беше неочаквана. Макар..

Цял живот знаех, че те има. Чаках те откакто се помня. Чувствах, че си някъде наблизо – понякога на едно дихание. Сякаш във всеки момент ще се отвори една врата и ти ще влезеш през нея…

А когато тази врата се отвори и ти прекрачи през нея, аз не те познах… Срещахме се понякога във физическата реалност. Докато в другата реалност присъствието ти ставаше все по-осезаемо…

Продължавах да не виждам. Затова дойдоха сънищата. Един, втори, трети… Казвах си: ‘Не, това не може да е така. Нещо не съм разбрала.’ И чувах ехото на тези мисли отразено от теб.

Но сърцата ни нехаят за това, което разказват умовете ни. Стъпка по стъпка ни приближават един към друг… Един в друг. Докато навътре остава единствената посока. Разтърсваща. Пречистваща.

Бродим из вселената на другия. Скитаме из собствената си вселена, придружени от другия. Разтваряме сърцата си, както се отваря лотосов цвят. Листо след листо. Всяко разкриващо своята истина. Неочаквано.et cetera