Dreamingshewolf's BlogDNA-strand-background-1Шамани, вещици, лечители. Дъщери, бащи, баби. Жреци. Куртизанки. Дядовци. Творци. Отшелници. Воини. Земеделци. Синове. Поети. Мъченици. Любими. Мечтатели. Ловци. Майки. Скитници… Толкова много животи. Безкраен поток наситено съзнание. Мъниста от светлина, сплетени в красива огърлица… Аз ли живея всички тези животи? Да/Не. Отвъд дуалността възможното и невъзможното се сливат.

Черно, червено, бяло. Nigredo, rubedo, albedo. Тъмното разтваряне, жертвоприношението, възкресението… Етапите на инициацията*… Случващи се понякога в един единствен живот. Друг път разтеглени в столетия… Времето е толкова крехко понятие… Отново. Отново. Отново… Пулсът, туптящ в ушите ми.

Безкраен низ осъзнавания… Животи на слизане в мрака. Животи-жертвоприношения. Животи на скитане из Долната земя. Животи на изкачване към светлината. Животи в светлината… Толкова много хора, животи, преживявания. Толкова много светлина и любов. Протягам ръка и докосвам едно от мънистата на тази Божествена огърлица, потапяйки се в съвършенството.

* Чудесно разказано от Клариса Пинакола Естес в ‘Бягащата с вълци’

Advertisements


et cetera