Dreamingshewolf's BlogЧувствам се уморена от усмивки. Уморена от сълзи. Уморена от приказки, роли, драми. Просто уморена.

До мен няма ръка, която да докосна. Няма очи, в които да се огледам. Празно е. Просто празно.

Cтъпките са ме довели на същото място. Застиналост в търсене на думи. Просто застиналост.

When I come to terms to terms with this
My world will change for me
I haven’t moved since the call came
Since the call came I haven’t moved
I stare at the wall knowing on the other side
The storm that waits for me*

или

Wounded in all the right places**

Думите са като валящи се по улицата плодове, изпаднали от пробитата кошница.

* Tori Amos – ‘Parasol’ from ‘The Beekeeper’

** 1 Giant Leap – ‘Wounded In All The Right Places’ from ‘What About Me’et cetera