Dreamingshewolf's Blog{27/09/2011}   Осъзнаване
Ставам сутринта.
Излизам от къщи.
На тротоара има яма.
Не я виждам
и падам в нея.

На следващия ден
излизам от къщи,
забравям, че на тротоара има яма,
и отново падам в нея.

На третия ден
излизам от къщи и опитвам да си спомня,
че има яма на тротоара.
Въпреки това,
забравям
и падам в нея.

На четвъртия ден
излизам от къщи и опитвам да си спомня
за ямата на тротоара.
Спомням си и
въпреки това,
не виждам трапа и падам в него.

На петия ден
излизам от къщи.
Спомням си, че трябва да внимавам
за ямата на тротоара,
и вървя, гледайки надолу.
Виждам я и
въпреки това,
падам в нея.

На шестия ден
излизам от къщи.
Спомням си ямата на тротоара.
Търся я с поглед,
опитвам се да я прескоча,
но падам в нея.

На седмия ден
излизам от къщи.
Виждам ямата.
Засилвам се,
скачам,
с върха на крака си докосвам отсрещния ръб,
но не е достатъчно и падам в нея.

На осмия ден
излизам от къщи,
виждам ямата,
засилвам се,
скачам,
стигам до другата страна!
Толкова съм горд от постижението,
че празнувам с радостни подскоци...
И докато подскачам,
отново падам в рова.

На деветия ден
излизам от къщи,
виждам ямата,
засилвам се,
прескачам
и продължавам пътя си.

На десетия ден,
точно днес,
разбирам,
че е по-удобно
да вървя...
по отсрещния тротоар.
Хорхе Букай, "Приказки за размисъл"
Реклами


{12/09/2011}   живи картини

оранжеви цветчета край пешеходната алея

внезапната заслепяваща усмивка на непознато момиче

черна котка, гонеща гълъби из разорана нива

чапла, нагазила в канала – застинала сива статуя

два лебеда; зад тях – широколистно дърво с овца под него

възрастни мъж и жена, преглеждащи неделните вестници в задния двор на къща

лодка по канала, натежала под саксии с цветя – плаваща градина

три тъмнокафяви понита, пасящи на ярко зелена ливада

бяла патица, плаваща сред ято кафяви

плътен мъжки смях зад живия плет

крило на голяма пъстра пеперуда почти докоснало бузата ми

осем чапли, скрили глави под крилата си, загърнати от зелена ливада

есенни листа, шумящи под гумата на колелото в тъмното

чапла, прелитаща ниско над главата ми

розови черешови цветчета, завихрени от вятъраet cetera